Loading...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όλα τα προϊόντα μας παράγονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες, ακολουθώντας διαδικασίες που είναι πιστοποιημένες με ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 και GLOBALG.A.AP σε όλα τα στάδια παραγωγής, από τον γόνο ως το τελικό προϊόν.

ISO 22000:2005

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές σύστημα διαχείρισης ασφάλειας για τρόφιμα, που αντικατέστησε την Ελληνική νομοθεσία ELOT 1416. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων, συγκεκριμένα την επίτευξη ασφαλών προϊόντων τροφίμων για τον καταναλωτή. Το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κάθε είδους τρόφιμο.

ISO 9001:2008

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι κανονισμοί για την εγγύηση ποιότητας και την διαχείριση ποιότητας των εταιριών. Εφαρμόζεται στις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από έναν οργανισμό. Προσφέρει μια μεθοδική και συστηματική εξέταση των εργασιακών δραστηριοτήτων που εξασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στην παραγωγή κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας, οπουδήποτε στον κόσμο.

ISO 14001:2004

Το ISO 14001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι κανονισμοί που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση. Παρέχει οδηγίες και απαραίτητα σημεία ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστούν στις δραστηριότητες αυτές που επηρεάζουν το περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες που χρησιμοποιούν φυσικούς πόρους (νερό κτλ), που διαχειρίζονται και απορρίπτουν απόβλητα και καταναλώνουν ενέργεια. Όπως όλοι οι διεθνείς κανονισμοί, είναι σχεδιασμένος για να μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε επιχειρηματικό περιβάλλον οπουδήποτε στον κόσμο.

GLOBAL G.A.P. Standard

Διαβεβαιώνει τους καταναλωτές σχετικά με το πώς το προϊόν παράγεται στις μονάδες, ελαχιστοποιώντας τις επιζήμιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Ιχθυοκαλλιέργειας, μέσω της μείωσης των χημικών πρόσθετων και εξασφαλίζοντας μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και την ευημερία των ζώων.

 

Friend of the Sea

Διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι Ιχθυοκαλλιέργειες παράγουν προϊόντα χωρίς χρήση ορμονών, σεβόμενες την ποιότητα των υδάτων και τους βιοτόπους.

Αναλυτικότερα τα κριτήρια της Αειφόρου και βιώσιμης ιχθυοκαλλιέργειας του προτύπου Friend Of The Sea απαιτούν:

- Να μη υπάρχουν επιπτώσεις τους κρίσιμους βιότοπους (π.χ. μαγκρόβια, υγρότοποι κ.λπ.)

- Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις διαχείρισης και διάθεσης υγρών αποβλήτων

- Μείωση των διαφυγών των εκτρεφόμενων ψαριών και μείωση των τυχαίων συλλήψεων άγριων πληθυσμών σε αμελητέο επίπεδο

- Συμμόρφωση με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης

- Προοδευτική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

- Καμία χρήση επιβλαβών αντιρρυπαντικών ουσιών

- Καμία χρήση ορμονών ανάπτυξης

 

ASC PANEL

Ο Όμιλος ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ δεσμεύεται να υλοποιήσει και να πιστοποιήσει την παραγωγή Κρανιού στην Ισπανία, σύμφωνα με το, πιο απαιτητικό από άποψη βιωσιμότητας, διεθνές πρότυπο ASC (Aquaculture Stewardship Council).

Αυτή η δέσμευση συνεπάγεται την αποφασιστικότητά μας να αναπτύξουμε υπεύθυνη, βιώσιμη και διαφανή υδατοκαλλιέργεια και να αναλάβουμε τις ακόλουθες προκλήσεις:

- Να συμβάλλουμε ενεργά στη μετατόπιση της αγοράς προς μια βιώσιμη οικονομία

- Να προωθήσουμε βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων

- Να αναπτύξουμε πολιτική κοινωνικής ευθύνης που ενισχύει την ηθική συμπεριφορά, την ένταξη και τη συνεργασία των εργαζομένων μας και της τοπικής κοινότητας

- Να δημιουργήσουμε γραμμές επικοινωνίας με την κοινωνία, ευνοώντας τη διαφάνεια και την πληροφόρηση σχετικά με τη δραστηριότητά μας.

Κάντε κλικ στα έγγραφα PDF για να δείτε τις τελευταίες αναφορές ASC

COUNTRY FISH FARM ASC REPORT
Spain Niordseas, S.L. -Gramamed- PDF
Spain Niordseas, S.L. -SEA- PDF
Spain Niordseas, S.L. -Cultipeix- PDF

 

ΒΡΑΒΕΙΑ

Ο βασικός στόχος του Ομίλου Ανδρομέδα είναι να παράγει και να προμηθεύει προϊόντα της υψηλότερης ποιότητας.

Επιστέγασμα των προσπαθειών μας είναι η απονομή των βραβείων ανώτερης γεύσης στους Διαγωνισμούς του Διεθνούς Ινστιτούτου Γεύσης ITI (πρώην iTQi) που εδρεύει στις Βρυξέλες το 2010, 2015, 2016, 2017 και 2019:

 

PR1MUS

Βραβείο Ανώτερης Γεύσης  2 Αστέρων για την Τσιπούρα PR1MUS

Βραβείο Ανώτερης Γεύσης  1 Αστεριού για το PR1MUS Φαγκρί Βραχύπτερο

Βραβείο Ανώτερης Γεύσης  3 Αστέρων  για τον Κρανιό PR1MUS

 

Η αξιολόγηση των προϊόντων έγινε με «τυφλή» γευστική δοκιμή με έμφαση στην ένταση της γευστικής απόλαυσης (πρώτη εντύπωση, εμφάνιση, άρωμα, υφή και γεύση) από καταξιωμένους Σεφ μέλη κορυφαίων επαγγελματικών ενώσεων Γαστρονομίας της Ευρώπης βραβευμένων με βραβεία Michelin.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σειρά PR1MUS Τσιπούρα, Λαβράκι, Κρανιός και Φαγκρί βραχύπτερο βραβεύεται από το ίδιο Ινστιτούτο ITQI από το 2015 ενώ ο Κρανιός του ομίλου Ανδρομέδα βραβεύεται από το 2010.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.taste-institute.com

 

 
© Copyright 2009 - 2021 ANDROMEDA SEAFOOD GROUP